ดาวน์โหลดเอกสารการบริจาค
กดปุ่มเพื่อดาวน์โหลดเอกสารการบริจาค เอกสารนี้ใช้ได้กับทุกโครงการรวมไปถึงการบริจาคสิ่งของต่างๆให้กับเรา
กรุณากรอกข้อมูลแล้วส่งเอกสารมาที่
สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ ชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)
116 ถนนอาคารสงค์เคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 073-247-101
หรือ

อ่านรายละเอียดในโครงการต่างๆของเรา

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และสำนักงานส่งเสริมการศึกษา

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ได้รับการสนับส […]

วันเด็กแห่งชาติ 2558

เนื่องจากงานวันเด็กที่ผ่านมา สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสัน […]

ขอขอบคุณ CDC ที่มอบจักรยานให้ลูกเหรียง

สมาคมฯ ขอขอบคุณ CDC ที่มอบจักรยานให้ลูกเหรียง ได้ส่งต่อ […]

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options