สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อนสันติภาพชายแดนใต้

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และสำนักงานส่งเสริมการศึกษา

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ได้รับการสนับส […]

วันเด็กแห่งชาติ 2558

เนื่องจากงานวันเด็กที่ผ่านมา สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสัน […]

ขอขอบคุณ CDC ที่มอบจักรยานให้ลูกเหรียง

สมาคมฯ ขอขอบคุณ CDC ที่มอบจักรยานให้ลูกเหรียง ได้ส่งต่อ […]

โครงการชวนสร้าง ชวนอ่าน ชวนคิดสู่สุขภาวะ

โครงการด้านการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน […]

กิจกรรมนิทานยุติความรุนแรงสัญจร

เอานิทาน เรื่องเล่าของน้อง ๆ ที่เล่าและวาดออกมาเป็นนิทา […]

ลงเยี่ยมน้องที่คุณแม่บาดเจ็บจากเหตุการก่อเหตุรุนแรง

น้องๆลูกเหรียงลงเยี่ยมน้องที่คุณแม่บาดเจ็บจากเหตุการก่อ […]

โครงการอาชีพพาแม่กลับบ้าน

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับแม่ มีเงินลงทุนที่พวกเราระดมท […]

ตัวอย่างที่ห้าสำหรับหมวดสนับสนุนเรา

ตั้งแต่เกิดค่ายครั้งแรกจนถึงวันนี้ กลุ่มลูกเหรียงเติบโต […]

ตัวอย่างที่สี่ในหมวดสนับสนุนเรา*ยังไม่มีข้อมูล*

ตอนนี้กลุ่มลูกเหรียง ต้องพัฒนาตัวเองออกมาเป็นบ้านพักชั่ […]

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options