ลูกเหรียงได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนวัดร่อน

Posted in: ข่าวสาร
Tags: , , , ,

วันนี้ทีมลูกเหรียงได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนวัดร่อน อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เรื่องการเตรียมความพร้อมกิจกรรม "6 ฐานเรียนรู้ สู่ภัยธรรมชาติ" จากการดำเนินกิจกรรมในวันนี้เห็นได้ชัดเจนว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติและมีจำนวนน้อยคนมากที่สามารถตอบคำถามก่อนการดำเนินกิจกรรมได้ว่าสิ่งใดคือภัยและสิ่งใดคือภัยพิบัติ แต่หลังจากการดำเนินกิจการสิ้นสุดลงเด็กนักเรียนทั้งหมดสามารถตอบคำถามได้ว่าสิ่งใดคือภัยและสิ่งใดคือภัยพิบัติทั้งยังสามารถแยกประเภทของภัยแต่ละชนิดได้ รวมไปถึงนักเรียนยังได้ระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนโรงเรียนโดยสะท้อนให้เห็นในบริเวณโรงเรียนว่าขึ้นที่ไหนปลอดภัยและพื้นที่ไหนมีความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมกระเป๋าหนีภัยสะท้อนให้เห็นว่าเด็กนักเรียนมีความคิดที่จะเลือกสิ่งของในการเกิดภัยขึ้นได้ และสามารถอธิบายความสำคัญของสิ่งของแต่ละชนิดได้อย่างดีเยี่ยม

ในอนาคตอันใกล้นี้ทีมพี่ Luukrieang House กลุ่มลูกเหรียง Save the Children สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ปัตตานี จะลงพื้นที่โรงเรียน จำนวน 12+1 โรงเรียน ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ‪#‎ปัตตานี‬ ‪#‎ยะลา‬ ‪#‎นราธิวาส‬ ทำกิจกรรม "6 ฐานเรียนรู้ สู่ภัยธรรมชาติ" ร่วมกับนักเรียน แล้วพบกันเร็วๆ นี้ ….

   

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options