Save the Children

Posted in: ข่าวสาร
Tags:

วันนี้ทีม Save the Children และทีมกลุ่มลูกเหรียง ได้เดินทางทำกิจกรรมกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 โรงเรียน เพื่อดำเนินกิจกรรมก่อนการจัดกิจกรรมจริงในอนาคต ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ พร้อมกับเป็นการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของกิจกรรมที่จะจัดขึ้น

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options